ik zoek een zorgprofessional

Stichting Zorgbureau XTAER | IK STA ER | Van persoonlijke verzorging tot ouderenbegeleiding |

onze zorgverlening


Zorg wordt verleend vanaf 4 aaneengesloten uren. Naar behoefte kan de zorg worden aangepast, verlengd of juist gereduceerd.

XTAER betekent voor u:
  • Geen wachtlijsten
  • Zelfstandig thuis wonen
  • Snelle en persoonlijke zorg
  • 24-uurs toezicht en begeleiding
  • 100% betaalbaar vanuit PGB
  • Bij XTAER staat u centraal

palliatieve en terminale zorg

Wanneer de zorgvraag te zwaar wordt dan bieden wij passende en professionele hulp. Wij stemmen af welke wensen en behoeftes er zijn voor zorg en/of ondersteuning, zodat we verlichting kunnen bieden in de thuissituatie.

ambulante zorg

Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (complexe) psychiatrische problematiek, autisme en aanverwante stoornis, verslavingsproblematiek, psycho-sociale en maatschappelijke problemen.

bewindvoering & mentorschap

Wij werken samen met kantoren die bewind, mentorschap, curatele en budgetbeheer aanbieden. De kernwaarden die voor ons centraal staan zijn: transparantie,
deskundigheid en professionaliteit.