werkwijze

Stichting Zorgbureau XTAER | IK STA ER | Van persoonlijke verzorging tot ouderenbegeleiding |

Onze zorgverlening

Zorg wordt verleend aan de hand van de indicatie die wordt gesteld door onze wijkverpleegkundige. Naar behoefte kan de zorg worden aangepast, verlengd of juist gereduceerd. Om in aanmerking te komen voor wijkverpleging is geen verwijzing nodig van de huisarts. Nadat u akkoord bent met het opgestelde zorgplan, gaan wij voor u aan de slag. Om de kwaliteit te waarborgen houden wij regelmatig een kwaliteitscontrole waarin wij aan u vragen hoe u de zorg ervaart. Alvorens uw zorgplan is afgelopen, stellen wij samen met u een voortgangsevaluatie op. Dit om de zorg goed in kaart te brengen en om te kijken als de zorgvraag nog actueel is.

Al onze medewerkers hebben toegang tot de protocollen van Vilans. Vilans is de kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning. Zij combineren ervaringen met kennis uit onderzoek, en maken daar praktische kennisproducten van die wij meteen kunnen gebruiken. Zo maakt de nieuwe kennis de zorg nog beter, en kunnen mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben leven zoals zij dat willen.

Wij hebben direct toegang tot meer dan 400 betrouwbare protocollen, werkinstructies, achtergrondinformatie en vaardigheidstoetsen. Onze zorgprofessionals kunnen direct vanuit hun eigen device protocollen bekijken, favoriet kunnen maken, of van feedback kunnen voorzien. Zo helpt Mijn Vilans Protocollen zorgprofessionals om nog effectiever te handelen en nog betere zorg te leveren.
Lees meer: https://www.vilans.nl/wie-zijn-we

Stg. Zorgbureau XTAER heeft een vergewisplicht. Wij controleren en zorgen dat al onze medewerkers bevoegd en bekwaam zijn om de zorg te verlenen. 

XTAER BETEKENT VOOR U:
  • Geen wachtlijsten
  • Zelfstandig thuis wonen
  • Snelle en persoonlijke zorg
  • 24-uurs toezicht en begeleiding
  • Wij werken volgens VILANS Protocollen
  • Bij XTAER staat u centraal

Hoe wordt thuiszorg betaald

Hoe wordt thuiszorg betaald

Thuiszorg wordt vergoed vanuit uw basiszorgverzekering. U betaalt dus geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Het kan zijn dat uw polis niet geheel toereikend is in dat geval nemen wij het verschil voor onze rekening. Zo heeft u nooit eigen kosten bij XTAER

Hoe krijgt u een indicatie

Om in aanmerking te komen voor deze zorg is een indicatie nodig, deze wordt opgesteld door een wijkverpleegkundige van XTAER. U heeft geen verwijzing nodig van de huisarts.

werkwijze

Aanmelden

Meldt u aan via het aanmeldformulier (onderaan de pagina). Alvorens wij mogen/kunnen beginnen met het verlenen van zorg hebben wij een medische episode nodig(een beknopte samenvatting van uw medische voorgeschiedenis) dit om er zeker van te zijn dat zorg verantwoord is. Indien u al een medische episode heeft kunt u deze bij het aanmelden toevoegen als bijlage.

Zorg in kaart brengen

Na het ontvangen van uw aanmeldformulier en medische episode plannen wij een persoonlijke gesprek in. Onze wijkverpleegkundige komt bij u thuis of (bij opname) in het ziekenhuis. Het gesprek mag t.b.v. zorg op afstand via beeldbellen plaatsvinden. Aan de hand van het gesprek maakt de wijkverpleegkundige een zorgplan daarin word beschreven welke zorg wij u gaan aanbieden. Alle afspraken worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. U ontvangt een cliëntmap, deze wordt in uw woning bewaard. In de cliëntmap vindt u het zorgplan, de zorgovereenkomst, onze algemene voorwaarden, de overdracht, registraties en onze contactgegevens.

Zorg uitvoeren

Voor de uitvoering van de zorg bij u thuis zal één of een vast team van zorgprofessionals ingezet worden. Om de zorgverlening aan te laten sluiten bij uw wensen en de zorg voortdurend te verbeteren, vragen onze medewerkers u na iedere dienst of u tevreden bent met de zorg die u ontvangt. Indien nodig zal Nu en Morgen verbeter maatregelen treffen, het zorgplan bijstellen en ieder half jaar evalueren. Dit doen wij om de kwaliteit en continuïteit van uw zorg te bewaken. Aan het einde van een zorgverleningsperiode vindt er nog een afrondend evaluatiegesprek plaats.

Zorg aanvragen