missie en visie

XTAER heeft zowel een visie op zorg en ondersteuning als een visie op de medewerker. Wij zijn van mening dat een visie pas betekenis heeft als deze in samenhang vanuit beide factoren komt.

De cliënt van XTAER is een uniek mens die invulling en richting geeft aan het eigen leven. Uitgangspunt in de zorg en dienstverlening van XTAER is het behouden danwel verhogen van het welzijn van cliënten. De zorg en ondersteuning die door XTAER geboden wordt heeft als doel mensen die op enige wijze zorg en ondersteuning nodig hebben op een zodanige manier te ondersteunen dat zij het leven kunnen leiden zoals zij zelf wensen. Centraal hierin staat dat cliënten actief betrokken worden bij de invulling van de gewenste zorg en ondersteuning.

Iedere medewerker van XTAER is uniek. Vanuit zijn of haar eigen professie levert deze een belangrijke bijdrage aan het welzijn van cliënten. De medewerker staat in het centrum van zijn of haar eigen loopbaan. XTAER ondersteunt, als werkgever, de medewerker in de uitoefening van zijn of haar functie en heeft een stimulerende rol met betrekking tot ontwikkeling binnen het huidige of wenselijk functiegebied.

KERNWAARDEN

XTAER werkt vanuit een aantal duidelijke kernwaarden. Deze kernwaarden hebben betrekking op de attitude, professionaliteit en de wijze waarop de ondersteuning wordt aangeboden. Concreet zijn deze werkwaarden; persoonlijk, vriendelijk, vakkundig, deskundig, verantwoordelijkheid, gezamenlijkheid, veiligheid, herkenbaarheid en huiselijkheid.

Binnen XTAER wordt de verantwoordelijkheid voor het eigen werk zoveel mogelijk neergelegd bij de betreffende medewerker. Medewerkers zijn in grote mate verantwoordelijk voor het organiseren en vormgeven van het eigen werk.

De medewerkers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het totale zorg- en ondersteuningsproces.