Stichting zorgbureau xtaer

RAAD VAN BESTUUR

Raad van bestuur & toezichthouders

Raad van Bestuur:
  • mevrouw J. Camron - Voorzitter
  • de heer H. Ristie - Secretaris
  • mevrouw W. Bouzatti​​​​​ - Penningmeester

De Raad van Toezicht bestaat uit:
  • mevrouw B.D. Lynch-Voorn
  • de heer D.M. Alberg
  • Mr. mevrouw R. Usmany
Raad van Bestuur van Stichting Zorgbureau XTAER hecht waarde aan transparantie over de bedrijfsvoering en de behaalde resultaten van XTAER.  Daarnaast zijn we ook open over de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. In de governancecode (de afspraken over goed bestuur en toezicht in de zorg) is ook afgesproken dat bestuurders transparant zijn over de afspraken die zij hebben gemaakt over het declareren van kosten.