over ons

Stichting Zorgbureau XTAER

xtaer | ik sta er

Stichting Zorgbureau XTAER biedt een breed pakket aan zorg- en dienstverlening om in te kunnen spelen op de vragen van de cliënt. Van huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging tot en met palliatieve zorg.

We vinden het belangrijk dat de cliënt keuzemogelijkheden heeft, bijvoorbeeld keuze uit verschillende activiteiten. Een medewerker stelt met de cliënt een ‘arrangement op maat’ samen. In de zorg gaan onze medewerkers uit van de autonomie, zelfstandigheid en privacy van de cliënt. In het contact met de cliënt staan centraal: persoonlijke aandacht, betrokkenheid en inlevingsvermogen, een respectvolle benadering, zorgzaamheid en betrouwbaarheid van de medewerkers en de organisatie. We hebben respect voor ieders identiteit (en verwachten dat ook van onze cliënten). Daarbij gaat het om de identiteit van cliënten en medewerkers. XTAER biedt verantwoorde zorg. Verantwoorde vraaggestuurde zorg ondersteunt vakbekwaam de kwaliteit van leven van de cliënt.

XTAER ondersteunt cliënten om zoveel mogelijk het leven te leiden dat ze willen en gewend zijn. Daarbij hebben de medewerkers vanuit hun vakbekwaamheid ook oog voor de functiebeperkingen en gezondheidsrisico’s van de cliënt. Medewerkers maken daarbij waar relevant de afweging tussen de wensen en voorkeuren van de cliënt en de vakinhoudelijke deskundigheid, gericht op het bijdragen aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Deze verantwoorde zorg komt tot stand in de zorgrelatie tussen medewerker en cliënt; het zorgleefplan is hierbij een belangrijk hulpmiddel.  Zorg en diensten worden geboden aanvullend op wat de cliënt zelf nog kan 

XTAER richt zich primair op het aanbieden van professionele thuiszorg en doet dit als moderne en erkende thuiszorgorganisatie. Daarbij stelt zij zich als doel om het voor de cliënt haalbaar te maken zolang als mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen met behoud van privacy en regie.

  • Wij zijn duidelijk over onze mogelijkheden in ons aanbod naar onze cliënten
  • Wij verstrekken begrijpelijke informatie over de keuzemogelijkheden voor de cliënt en de visie en voorwaarden waaronder wij onze diensten leveren
  • Wij respecteren de keuzen die de cliënt maakt ten behoeve van haar persoonlijke kwaliteit van leven.

De cliënt wordt ondersteund om zoveel mogelijk zelf richting te geven aan zijn leven. Medewerkers luisteren en kijken goed wat iedere cliënt wil, en maken met de cliënt afspraken over de zorg. Die afspraken worden gebaseerd op de behoeften en voorkeuren van de cliënt, het indicatiebesluit, de deskundigheid van de medewerkers en de mogelijkheden van de organisatie. XTAER biedt een breed pakket aan zorg- en dienstverlening om in te kunnen spelen op de vragen van de cliënt. Van huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging tot en met palliatieve zorg. In het contact met de cliënt staan centraal: persoonlijke aandacht, betrokkenheid en inlevingsvermogen, een respectvolle benadering, zorgzaamheid en betrouwbaarheid van de medewerkers en de organisatie. We hebben respect voor ieders identiteit (en verwachten dat ook van onze cliënten). Daarbij gaat het om de identiteit van cliënten en medewerkers.